Skip to content
hydroringvirkninger.com

Historier

a waterfall over rocks

Sammen med lokalsamfunn skaper vi industrieventyr. Vi lykkes ikke på samme måte alle steder, men med utgangspunkt i det særpreget som fins der vi er. Les mer om det vi har vært med på å få til.

Graviditet betyr også mulighet

En ufrivillig lang svangerskapspermisjon er snudd til mulighet på Hydro Karmøy.

Les mer
a woman sitting at a desk

Store ambisjoner i små samfunn

Hvordan kan skjebnefellesskap mellom industri og lokalsamfunn skape vekst, ny industribygging og velstand i mange samfunn?

Les mer
a large building with a road and trees around it

Aluminiumsindustrien setter fart

Kontinuerlig fokus på teknologiutvikling og ungdom er noe av forklaringen bak suksessen.

Les mer
a large body of water with a city in the distance

Vindkraft til industrien

Noen av de sterkeste industriregionene i Europa er bygget opp rundt aluminiums- industrien. Kontinuerlig fokus på teknologiutvikling og ungdom er noe av forklaringen bak suksessen

Les mer
Vindkraftparken på Øyfjellet utenfor Mosjøen sikrer forutsigbar krafttilgang for videre vekst i Alcoas virksomhet

Norsk aluminium – kritisk viktig for europeisk industri

Europeisk forbruk er forventet å øke med 40% frem mot 2030. Norge er den største aluminiums- leverandøren til EU og får en sentral rolle fremover.

Les mer
a building with a blue flag

Samfunnsbyggerne

Det er utrolig hva energi kan gjøre for et samfunn. Arbeidsplasser, skoler, kultur og idrett – levende lokalsamfunn skapt av tilgang på fornybar kraft som har gjort det mulig å bygge industri.

Les mer
a group of people

Ringvirkninger

Betydningen av aluminiumsindustrien er langt mer enn verdien av produktene vi skaper. Ringvirkninger beskriver verdien av det vi kjøper av andre virksomheter, og det de kjøper for å levere til oss.

Les mer
Vindkraftparken på Øyfjellet utenfor Mosjøen sikrer forutsigbar krafttilgang for videre vekst i Alcoas virksomhet

Samspill

Det å lage aluminium har alltid vært krevende. Selskapene har gjennom de siste hundre årene bidratt til å forme kunnskaps- og teknologiutvikling nasjonalt og i Norges viktigste industriregioner.

Les mer
a person holding a device