Skip to content
hydroringvirkninger.com

Samfunn vi bygger sammen

a group of people

Det er utrolig hva energi kan gjøre for et samfunn. Arbeidsplasser, skoler, kultur og idrett – levende lokalsamfunn skapt av tilgang på fornybar kraft som har gjort det mulig å bygge industri.

Her vil du finne tall og fakta på hva industrien vår betyr for lokalsamfunn i hele Norge – og hva vi bidrar med. Disse elementene forteller imidlertid ikke hele historien om hvordan industri bygger samfunn.

Det er folk som skaper samfunn. Uten lokale støttespillere og politikere som har stått på for industrien med veier, areal, utdanninger vi trenger folk fra, og med heiarop når vi har fått gjennomslag i hovedstaden, hadde vi ikke lyktes.

Vi var en del ordførere som gikk sammen om å sikre langsiktige kraftavtaler. Får man ikke langsiktighet, får man ikke investeringer heller.

Berit Hundåla, Ordfører i Vefsn kommune

 

Berit Hunda, ordfører Vefsn

Aluminiumsindustrien i norske lokalsamfunn sikrer Europa stabil, sikker tilgang på aluminium – for å lage biler, fly, emballasje, konstruksjoner til bygg og anlegg, det meste av elektronikk vi bruker og alt det andre vi omgir oss med daglig. Tallene våre viser både hvor mye verdi vi skaper og hva alle andre gjør for at vi skal forbli kritisk viktige produsenter av aluminium for Europa.

Vi hadde et strategisk partnerskap med Ukraina. Vi har også hatt det med Namibia. Forhåpentligvis får vi et strategisk partnerskap med Norge.

Anna-Michele Asimakopoulou, EU-parlamentariker

 

Anna-Michele Asimakopoulou, EU-parlamentariker

Bak tallene som viser verdien av det vi gjør står det mange mennesker, leverandører og teknologimiljøer. Uten den kunnskapen de har, hadde vi ikke vært like verdifulle. Det er de som skaper ringvirkninger. De bidrar til at mer av det vi trenger blir skapt lokalt og de gir oss attraktive, levende lokalsamfunn. Så bidrar vi også kanskje mer enn det vi får vist frem gjennom tall alene.

Mange flinke folk i aluminiumsindustrien har tatt med seg kunnskap og skapt nye selskaper – mange bedrifter har vært vellykket og skapt store verdier med teknologi utviklet og testet i aluminiumsindustrien. Historien om oss handler også om disse.

Last ned rapport her
Historier