Skip to content
hydroringvirkninger.com
an aerial view of a city

Aluminiums- industrien som drivkraft i industriregionen

Aluminiumsindustrien har vært med å bygge opp noen av Europas sterkeste industri-regioner.

Hydro og Speiras aluminiumsproduksjon på Karmøy ligger midt i en sterk industriregion hvor flere av landets største bedrifter er lokalisert med kort avstand imellom. Industritettheten gjør regionen attraktiv for unge og godt utdannede arbeidstakere.

– Da Hydro etablerte seg her på 60-tallet, gikk folk fra å være løsarbeidere til å få fast jobb. Det var en stor endring. Vi har doblet innbyggertallet siden den gang, mye på grunn av Hydro og Speira. Disse bedriftene har solid omdømme som gir trygge arbeidsplasser og er en populær arbeidsplass. Folk trives og blir her gjerne hele karrieren, sier ordfører i Karmøy Jarle Nilsen.

Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy
Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen, er tydelig på aluminiumsindustriens betydning for sysselsetting og velferd i kommunen i et historisk perspektiv.

I tillegg til Hydro og Speira kan regionen skilte med Equinor, Aibel, Aker og Westcon – alle innen en radius på under en time. Den sterke tilstedeværelsen av industribedrifter skaper stor rift om de beste hodene. Derfor må alle selskaper gjøre sitt ytterste for å være interessante i konkurransen om de nye og godt utdannede som kommer fra universitetene.

– Det skal være trygt å bo i Karmøy, da er det viktig med forutsigbare arbeidsplasser. Derfor er vi ofte i dialog med ledelsen i selskapene og tonen er alltid god. Konkurransen om arbeidstakerne er tøff, men det er også positive sider med at aktørene må kjempe seg imellom. Flere spennende selskaper å velge i for unge, godt utdannede arbeidstakere, gjør regionen som helhet mer interessant. Slik har industriregionen klart å etablere seg som et attraktivt sted for tung industrikompetanse, fortsetter ordføreren.

Banebrytende teknologi

Randi Holmestad
Randi Holmestad ved NTNU er glad for samarbeidet med aluminiumsindustrien Foto: Lena Knutli

På Karmøy har Hydro gjort sin største investering hittil. 5 milliarder kroner ble investert i det som er verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon. Karmøy teknologipilot ble åpnet i 2018 og produserer i dag 75 000 tonn aluminium.

Kontinuerlig fokus på teknologiutvikling er avgjørende for å utvikle mer effektive prosesser og produkter som er attraktive i det globale aluminiumsmarkedet. Derfor bidrar de norske selskapene med tett kontakt inn mot forskningsmiljøene i hos blant andre NTNU og Sintef.

– Mange av virkemidlene i Forskningsrådet krever bidrag fra bedrifter, slik at våre prosjekter forutsetter samarbeid med industrien. Det skaper en vinn-vinn-situasjon både for dem og for oss, sier Randi Holmestad i NTNU. 

– Vi snakker lett med hverandre – og tar litt forskjellige roller i samarbeidet, fortsetter Holmestad. På den faglige siden kommer bedriftene opp med konkrete og reelle problemstillinger som vi i akademia jobber med og løser. 

Med Karmøy teknologipilot har selskapet også innført «Industri 4.0» hvor automatisering, robotisering og Internet of Things står sentralt i produksjonen. 

– Med Industri 4.0 har vi tatt store steg fremover og sørger for at effektiviteten opprettholdes i alle ledd. Dette har også en side mot våre leverandører – vi må være litt strenge med dem og stiller krav om at også de henger med i den teknologiske utviklingen, sier Hydro-direktør Ola Sæter. 

Sæter er tydelig på at relasjonen til leverandørene er viktig for å skape videre utvikling, og forteller at selskapet ikke bare er streng.

– Om leverandørene vil fortsette reisen med oss, får de også hjelp slik at vi kommer videre med en mer moderne verdikjede hvor alle står sterkere rustet til å møte fremtidig konkurranse, sier han. 

Ola Sæter, leder Hydro Aluminium Metal
Automatisering, robotisering og IoT er avgjørende teknologiutvikling for at vi skal beholde en ledende posisjon i markedet, sier Ola Sæter, leder Hydro Aluminium Metal. Foto: Hydro
Aluminium fabrikk
Teknologien utvikler seg raskt i aluminiumsindustrien noe aktørene fremhever som viktig for å hevde seg i den internasjonale konkurransen om markedsandeler. Foto: Hydro

Også Speira har et stort fokus på teknologiutvikling og gjør stadige fremskritt først og fremst for å få en grønnere aluminiumsproduksjon.

– Vi var tidlig ute med å gjenbruke materiale inn i vår produksjon og var allerede i gang med dette på 1990-tallet. Nå har vi vårt eget forskningssenter som stadig gir innovasjoner for grønnere produksjon som kommer virksomheten i Holmestrand og på Karmøy til gode. Dette er viktig for å opprettholde kompetansen om produksjonen og være konkurransedyktig i det globale markedet, sier fabrikksjef på Speira Holmestrand Robert Grønli. 

Hydro satser på de unge

Hydro tar inn ca 110 lærlinger hvert år, som blir fulgt opp av 140 dedikerte fagarbeidere som forplikter seg til å sikre de unge medarbeidernes utvikling på verkene.

– I tillegg til lærlingene har vi rundt 650 sommervikarer som hjelper oss å holde virksomheten i gang hver sommer. Disse får praktisk erfaring hos oss mens de holder på med relevante utdannelser. Målet både med sommervikarene og lærlingene er at det de opplever hos oss skal være så spennende at de kommer tilbake og blir med oss i satsingen fremover. Om de stifter familie og slår seg ned hos oss, blir vi enda mer glad, sier Ola Sæter.

men wearing hard hats and red jackets
Å vise seg som en interessante for lokale ungdommer er viktig i rekrutteringsarbeidet, ifølge Ola Sæter, leder Hydro Aluminium Metal. De unge ansatte brukes aktivt for å skape interesse hos kommende generasjoner. Foto: Hydro

For å skape interesse blant unge, har vi satt opp Newtonsenter. Vi vil at ungdommene skal bli interessert i teknologi og få forståelse for hvordan en stor industribedrift fungerer, sier Sæter.  

Han forteller at de sender de unge og engasjerende ansatte på besøk til de videregående skolene for å skape oppmerksomhet og interesse.

– Vi har tro på at når vi kommer i kontakt med dem i ung alder, og viser dem det ypperste av teknologi, så er det større sjanse for at de tar en utdannelse som er relevant for oss og ønsker seg tilbake hit, sier Sæter.