Skip to content
hydroringvirkninger.com
a group of wind turbines

Ny kraft gir nye arbeidsplasser

Mange kommuner ser verdien av å gi verdifulle arealer til ny kraftutbygging

Utbygging av ny kraft er ikke alltid selvsagt, men betydningen energi har for industrien lokalt har skapt bevissthet i flere lokalsamfunn om viktigheten av å legge til rette for nye kraftprosjekter. Det gir muligheter for fortsatt vekst i norsk industri.

Ordfører i Vefsn, Berit Hundåla
Ordfører i Vefsn, Berit Hundåla, er opptatt av å legge til rette med forutsigbare rammebetingelser for Alcoa som hun omtaler som kommunens hjørnesteinsbedrift. Foto: Ranano.no

Et eksempel er vindkraftparken på Øyfjellet som skal sikre Alcoa konkurransedyktig kraft i lang tid fremover. I et normalår vil Øyfjellet vindpark produsere nesten 1,5 TWh. Alcoa har forpliktet seg til kjøp av hele volumet i 15 år fremover, og vindkraftparken vil dekke nærmere 40 prosent av kraftbehovet til verket. Kommunen tydelig på hvorfor de ønsker vindkraftparken. 

Alcoa er vår hjørnesteinsbedrift. Det er den viktigste bedriften vi har. 450 er ansatt ved verket og det sysselsettes 750 når vi tar med underleverandører. Verket har vært viktig de siste 60 år og er alfa og omega for oss, sier ordfører i Vefsn Berit Hundåla.

I tillegg til Øyfjellet har Alcoa industrikraftavtaler med to ytterligere vindkraftverk: Kvitfjell/Raudjell i Troms og Guleslettene i Vestland.

Ola Sæter, leder Hydro Aluminium Metal
Automatisering, robotisering og IoT er avgjørende teknologiutvikling for at vi skal beholde en ledende posisjon i markedet, sier Ola Sæter, leder Hydro Aluminium Metal. Foto: Hydro

Utbygging av vindkraft for aluminiumsindustrien er også aktuelt i Høyanger. Hydro, Eviny og Zephyr har nettopp lansert planer om å plassere vindmøller i fjellområdet mellom Høyanger og Sunnfjord. Prosjektet er ventet å gi 1 TWh og investeringene er ventet å ligge mellom 3 og 4 milliarder kroner.

Ny kraft til konkurransedyktige priser sikrer dagens industriarbeidsplasser, og gir klimavennlig aluminiumproduksjon, sier  leder for primærproduksjon i Hydro Aluminium, Ola Sæter.

 

Krafttilgang gir forutsigbarhet

a firefighter standing next to a fire truck
Aluminiumsproduksjon krever mye energi. I Mosjøen har Alcoa sikret stabile kraftleveranser fra vindparken på Øyfjellet. Dette gir store investeringer i lokalsamfunnet. Foto: Alcoa

Forutsigbarhet gir investeringsvilje. Men det er ikke bare aluminiumsverkene som er opptatt av forutsigbarhet. Når industrien får sikker krafttilgang og forutsigbarhet, gir det muligheter for at flere velger å satse. Et eksempel er Storvik, en av leverandørene til Alcoa. De etablerte seg i Mosjøen etter at de vant et anbud med Alcoa. Nå er de tilstede med større investeringer i verkstedbedriften for å håndtere leveransene til selskapet.

Nå er Storvik i gang med andre byggetrinn fordi de har fått mange andre kunder og ser at markedet på Helgeland er interessant. Det er vi glade for, sier ordføreren.

Også AlumatIQ er en viktig samarbeidspartner for Alcoa. Selskapet har opphav på Helgeland og har spesialisert seg på automatisering av kompliserte prosesser i aluminiumsindustrien. Nå utvikler AlumatIQ en automatisert løsning for anodeskift i Alcoas prosesser, en kritisk viktig del av produksjonen.

Våre utfordringer og AlumatIQs kompetanse og innovasjonskraft kan gi en helt revolusjonerende teknologi. For oss gir dette smartere og jevnere prosesser. Det gir oss bedre effektivitet og mindre utslipp. For AlumatIQ betyr det banebrytende teknologi som de kan tilby globalt, sier kommunikasjonssjef i Alcoa, Trym Solhaug Vassvik.

a yellow and black machine
AlumatIQ er en viktig samarbeidspartner for Alcoa. Selskapet har utviklet teknologi som også har gitt dem et stort globalt marked.

Industrisatsingen gjør det nødvendig med større volum av kraft, og ordføreren i Mosjøen er klar på at det har vært viktig for kommunen å bidra.

Alcoa er gull verdt for oss. De tar den grønne omstillingen og forsøker å unngå negative ringvirkninger på samfunnet vårt, sier hun.

Som ordfører er hun opptatt av at industrien må ta samfunnsansvar på alvor, og selv bidra til å redusere konfliktnivået i kommunen. 

Alcoa tar vare på våre innbyggere og går ikke frem som bulldosere i vårt samfunn. De spiller på lag med oss, forteller Mosjøen-ordføreren.

Lenger sør er ordfører i Høyanger Petter Sortland (AP) bevisst at vindkraftutbygginger er vanskelig, men at det er nødvendig å ta industriens behov på alvor.

Det er klart at dette er noe annet enn om det kommer en vindkraftutbygger med postadresse på Cayman Islands. I tillegg er jeg slik skrudd sammen at jeg tror på Hydro når de sier at de trenger denne krafta. Hydro er ærlig og troverdig på hva behovet deres er for kraft etter 2030. Jeg er ordfører for et lokalsamfunn og ser hvordan denne industrien ga oss trygg og god økonomi i bunnen og omformet oss til et velferdssamfunn mange kunne drømme om på den tiden. Da er det vanskelig å bare si blankt nei, sier han.