Skip to content
hydroringvirkninger.com
a woman sitting at a desk

Graviditet betyr også mulighet

En ufrivillig lang svangerskapspermisjon er snudd til muligheter på Hydros aluminiumsverk på Karmøy.

Da Miriam Tangjerd ble gravid med sitt første barn, måtte hun ut i permisjon for å unngå det krafige magnetfeltet i elektrolysehallen på Hydro Karmøy. Men takket være øremerkede ressurser og omplasseringstiltak kan hun nå fortsette å jobbe under sitt andre svangerskap, samtidig som hun bygger kompetanse innenfor andre arbeidsområder i Hydro. 

– Sist jeg var gravid var det frustrerende å bli sittende hjemme under hele svangerskapet. Selvfølgelig ønsker jeg å fortsette i jobben og komme meg ut blant folk som alle andre, helt til jeg faktisk må ut i fødselspermisjon, sier Tangjerd, som til vanlig jobber som driftsansvarlig i teknologipiloten på Hydro Karmøy, et av Europas største og mest moderne aluminiumsverk. 

Det er en arbeidsplass hvor gravide ikke bør oppholde seg på grunn av det kraftige magnetfeltet i elektrolysen. Hittil har det vært vanlig å ta kvinnelige operatører ut i svangerskapspermisjon så snart graviditeten er bekreftet, men nå viser aluminiumsverket vei ved å prioritere inkludering og tilrettelegging av arbeidsmiljøet for gravide. Gjennom individuelle tilpasninger får Miriam mulighet til å utføre andre oppgaver under svangerskapet. Da får hun også mulighet til å bli kjent med nye deler av bedriften og tilegne seg ny kompetanse, samtidig som permisjonstiden kortes inn.

Tilpasningene kommer etter at Hydro Karmøy den siste tiden har hatt stort fokus på FiftyFifty-programmet, som primært retter seg mot mangfold, inkludering og tilhørighet på arbeidsplassen. Programmet responderer på den økende bevisstheten om at ulikheter mellom kjønnene fortsatt er utbredt i samfunnet, også i arbeidslivet. Også ved aluminiumsverket på Karmøy er likestilling fortsatt en utfordring.

– Vi er ikke i mål med likestilling, men jobber kontinuerlig med å endre og tilpasse bedriftskulturen vår for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø. Det vil også øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte, sier Arne-Martin Kjærland, fabrikksjef på Hydro Karmøy.

a man and woman posing for a picture
For fabrikksjef Arne-Martin Kjærland er gravide Miriam Tangjerd en viktig ressurs. Foto: Veronika Broshaug

I tråd med fokuset på inkludering har Hydro Karmøy satt av ressurser til å tilpasse arbeidsplassen for å imøtekomme behovene til ansatte med helsemessige begrensinger. Allerede i 2019 ble det åpnet en serviceavdeling på Hydro Karmøy til dette formålet. En stor del av arbeidet handler om å kartlegge restarbeidsevnen til ansatte med særlige behov, men for å komme i mål kreves handlinger. 

– For å komme videre er det kjempeviktig at vi er oppmerksomme på våre egne holdninger og vår egen adferd, og at vi forstår hvorfor og hvordan vi ønsker å endre oss. Men vi ønsker også å gå i bresjen med konkrete tiltak. Det er for eksempel på høy tid at vi innfører tilpasninger for gravide som ikke kan utføre sine faste arbeidsoppgaver. Å tilrettelegge for at kvinnelige ansatte kan jobbe lenger under svangerskapet er bra for dem, det er bra for oss, og fornuftig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Kjærland.

Prosjektet er ennå i startfasen, men på Hydro Karmøy har flere gravide allerede fått prøve seg ute i nye avdelinger på fabrikken. Verket jobber kontinuerlig med å kartlegge hvilke muligheter og oppgaver som kan tilbys i de forskjellige avdelingene. Det er allerede blitt gjort omplasseringer til serviceavdelingen, opplæringsavdelingen, HMS-avdelingen, teknisk og logistikk.

Miriam Tangjerd er en av de ansatte som bidrar til å teste ut tiltakene i praksis. Med fagbrev i logistikkfaget ønsket hun selv å få en mulighet til å jobbe med logistikk på kaia ved Hydro Karmøy, der hun har trådt inn i en ekstrastilling. På denne måten får hun mulighet til å bygge kompetanse.

– Jeg setter stor pris på muligheten jeg får til å bruke kompetansen min og utvikle meg i rollen min. Erfaringen min viser hvor viktig det er å tilrettelegge for oss gravide for å tiltrekke kvinnelig arbeidskraft. Industrien er avhengig av å rekruttere både kvinner og menn for å holde tritt, sier Tangjerd.