Skip to content
hydroringvirkninger.com

Ringvirkninger

a large body of water with a city in the distance

Industriens samfunnsverdi

Betydningen av aluminiumsindustrien er langt mer enn verdien av produktene vi skaper. Ringvirkninger beskriver verdien av det vi kjøper av andre virksomheter, og verdien av det de igjen kjøper for å levere til oss. I tillegg kommer ringvirkninger i form av de verdiene som skapes når våre ansatte og de ansatte hos våre leverandører kjøper mat og klær, sender barn i barnehage og skole, benytter seg av helsetjenester og går på kafeer og treningssentre.

Lokalsamfunnene der vi holder til har flere kjennetegn. Noen lokalsamfunn ligger langt fra andre og større regionsentra. Ringvirkningene vil da i all hovedsak være knyttet til stedet der vi befinner oss. Andre steder er det kortere vei til byer og steder med et mangfold av mulige leverandører. Det vil gjøre at ringvirkningene spres. Uansett har industrien langt større betydning for kommuner og enkeltregioner enn det vi ser i andre bransjer. Grunnen er rett og slett at det å drive industri krever innsats fra flere, og vi må ha støttespillerne våre i nærheten.

#map_container { height: 800px; margin: 1rem auto; padding-left: 1rem; padding-right: 1rem; } @media screen and (max-width: 600px) { #map_container { height: 500px; } }
window.addEventListener('load', function () { (async () => { const topology = await fetch( 'https://code.highcharts.com/mapdata/countries/no/no-all.topo.json' ).then(response => response.json()); var dataBubbles = [ {'z':4330.22162884886, 'lon':8.71526919191122,'lat':62.5841233858006,'name_2':'Sunndal'}, {'z':3411.85077331993, 'lon':10.7414701327669,'lat':59.9799757323721,'name_2':'Oslo'}, {'z':3279.04051549386, 'lon':5.25616321250319,'lat':59.2641148497268,'name_2':'Karmøy'}, {'z':3024.51277813678, 'lon':13.2364170307524,'lat':65.8524774551586,'name_2':'Vefsn'}, {'z':2292.7269466597, 'lon':7.81843937836278,'lat':61.294134846978,'name_2':'Årdal'}, {'z':1707.78587682645, 'lon':6.07423082495581,'lat':59.9779442575671,'name_2':'Kvinnherad'}, {'z':2.47077931616031, 'lon':7.20083699077501,'lat':58.4734229038274,'name_2':'Hægebostad'}, {'z':1055.71402563162, 'lon':6.76185856267301,'lat':58.1372669564821,'name_2':'Farsund'}, {'z':799.372803310778, 'lon':5.75567796009378,'lat':59.0765009332193,'name_2':'Stavanger'}, {'z':24.2039960457454, 'lon':5.80285342644878,'lat':61.9801823620898,'name_2':'Stad'}, {'z':651.705490306124, 'lon':5.88820427026413,'lat':61.1342553949425,'name_2':'Høyanger'}, {'z':647.049423169687, 'lon':10.624761385914,'lat':60.6446188276441,'name_2':'Vestre Toten'}, {'z':500.076829641476, 'lon':10.1568823388614,'lat':59.5653134125024,'name_2':'Holmestrand'}, {'z':512.079152291985, 'lon':5.30524825864498,'lat':59.4471715547923,'name_2':'Haugesund'}, {'z':8.93919044507272, 'lon':9.14721759165995,'lat':58.7433061779406,'name_2':'Risør'}, {'z':364.943551242031, 'lon':6.31146770739741,'lat':58.9804550811889,'name_2':'Sandnes'}, {'z':14.5266736196934, 'lon':10.6667330933812,'lat':59.6993057261804,'name_2':'Frogn'}, {'z':280.71611162146, 'lon':7.79462973922059,'lat':63.0839314470302,'name_2':'Vindafjord'}, {'z':270.311749254337, 'lon':7.94431511558595,'lat':62.6316902292078,'name_2':'Molde'}, {'z':101.653251352181, 'lon':11.157552414766,'lat':59.2881350175268,'name_2':'Sarpsborg'}, {'z':162.204590261383, 'lon':10.2856354096747,'lat':59.3680476553602,'name_2':'Tønsberg'}, {'z':14.7325331896823, 'lon':8.47566422729168,'lat':61.2169066703425,'name_2':'Vang'}, {'z':143.862648753068, 'lon':6.82280119433241,'lat':60.0984457503842,'name_2':'Ullensvang'}, {'z':75.734114857691, 'lon':5.46598824243283,'lat':59.8230054016669,'name_2':'Stord'}, {'z':138.260591672826, 'lon':6.58610726896495,'lat':62.540426670607,'name_2':'Molde'}, {'z':6.86516046422091, 'lon':10.3977974656764,'lat':60.2779865424454,'name_2':'Jevnaker'}, {'z':20.3880823650815, 'lon':10.6432594691168,'lat':59.7947102372825,'name_2':'Nesodden'}, {'z':75.9062995804421, 'lon':6.16937574073719,'lat':61.7139978018868,'name_2':'Gloppen'}, {'z':7.40053236921742, 'lon':10.6633565780947,'lat':60.2454453363227,'name_2':'Lunner'}, {'z':10.1513478991012, 'lon':11.0765630039462,'lat':59.8818353845486,'name_2':'Rælingen'}, {'z':119.903740441303, 'lon':12.0627132224684,'lat':59.9965511702624,'name_2':'Eidskog'}, {'z':21.8291324715371, 'lon':7.72772314838375,'lat':59.8201269149009,'name_2':'Vinje'}, {'z':75.8001986747055, 'lon':6.98096197506483,'lat':58.515614334889,'name_2':'Kvinesdal'}, {'z':73.9788445368411, 'lon':7.44709078278231,'lat':61.5431122402269,'name_2':'Luster'}, {'z':109.713772465376, 'lon':14.5161154182508,'lat':66.4152619694727,'name_2':'Rana'}, {'z':73.5403404445753, 'lon':10.7071973392954,'lat':59.4080187137933,'name_2':'Moss'}, {'z':1440.55368026346, 'lon':5.39580135854859,'lat':60.3627265649265,'name_2':'Bergen'}, {'z':256.735978325226, 'lon':10.1448706082396,'lat':59.7146147283284,'name_2':'Drammen'}, {'z':18.52851939793, 'lon':11.6116171636895,'lat':59.8193620282214,'name_2':'Aurskog-Høland'}, {'z':54.9989000183504, 'lon':12.2185819681799,'lat':60.2158004656839,'name_2':'Kongsvinger'}, {'z':40.7525028118915, 'lon':11.496412658358,'lat':59.0871654488029,'name_2':'Halden'}, {'z':102.984107231439, 'lon':5.61513017640679,'lat':58.8839912839692,'name_2':'Sola'}, {'z':97.6155272480334, 'lon':14.8727675252998,'lat':67.251978068788,'name_2':'Bodø'}, {'z':94.1850469987307, 'lon':10.1818575263313,'lat':59.2380759873973,'name_2':'Sandefjord'}, {'z':42.2597227997506, 'lon':10.4197388494463,'lat':59.4001224557198,'name_2':'Horten'}, {'z':258.750370963055, 'lon':9.75938253649977,'lat':59.125789576096,'name_2':'Porsgrunn'}, {'z':7.96225388846148, 'lon':5.28299058835442,'lat':61.1917556751397,'name_2':'Hyllestad'}, {'z':87.2891910108839, 'lon':6.45316768886596,'lat':59.7052839971016,'name_2':'Sauda'}, {'z':118.067509477918, 'lon':6.12834571642024,'lat':61.4706690010434,'name_2':'Sunnfjord'}, {'z':102.436659830495, 'lon':10.9311025362535,'lat':59.2298799803846,'name_2':'Fredrikstad'}, {'z':60.9409569466425, 'lon':9.69041092941686,'lat':63.2263552610724,'name_2':'Orkland'}, {'z':36.4649918401513, 'lon':5.92586479599761,'lat':60.6768351368178,'name_2':'Vaksdal'}, {'z':26.1735131480425, 'lon':6.19536028016801,'lat':59.7744795149435,'name_2':'Etne'}, {'z':130.052799578709, 'lon':11.2062054964231,'lat':59.9481467724868,'name_2':'Lillestrøm'}, {'z':33.3984295660525, 'lon':7.2441837189675,'lat':60.8556294101215,'name_2':'Aurland'}, {'z':4.13728632968433, 'lon':10.9340956647453,'lat':59.4586827195654,'name_2':'Våler (Viken)'}, {'z':90.7583408897328, 'lon':6.75747824784497,'lat':61.288594878746,'name_2':'Sogndal'}, {'z':11.1231828110488, 'lon':12.224968202073,'lat':60.4413712375295,'name_2':'Grue'}, {'z':8.58820023545915, 'lon':15.9726092238592,'lat':67.8838448383978,'name_2':'Sokkelen'}, {'z':10.9789472363496, 'lon':5.36773454449482,'lat':59.9001144017329,'name_2':'Fitjar'}, {'z':61.4564944881537, 'lon':8.87629823898117,'lat':62.9191311319228,'name_2':'Surnadal'}, {'z':11.9162029690866, 'lon':9.06060494005133,'lat':63.4811918999651,'name_2':'Hitra'}, {'z':337.462937986806, 'lon':10.4911590665241,'lat':59.9421400344746,'name_2':'Bærum'}, {'z':56.2181499943927, 'lon':7.76164280876277,'lat':62.4475291488435,'name_2':'Rauma'}, {'z':5.12086090847243, 'lon':8.49289904707577,'lat':59.370142067456,'name_2':'Kviteseid'}, {'z':13.2912505547992, 'lon':7.88510653668325,'lat':61.9343356979595,'name_2':'Skjåk'}, {'z':54.4310371003873, 'lon':12.4972065308889,'lat':65.9097237676425,'name_2':'Alstahaug'}, {'z':55.0253450527077, 'lon':9.95784338860927,'lat':59.2105151916206,'name_2':'Larvik'}, {'z':82.6965713281122, 'lon':7.82981028817906,'lat':58.3296608970221,'name_2':'Vennesla'}, {'z':30.1219554414094, 'lon':7.20598706905138,'lat':58.2585356055629,'name_2':'Lyngdal'}, {'z':0.73823747449811, 'lon':11.697120481309,'lat':59.2131013443332,'name_2':'Aremark'}, {'z':4.32141276603024, 'lon':11.8282672510157,'lat':63.4031926408977,'name_2':'Meråker'}, {'z':4.53396469042128, 'lon':5.79385191058944,'lat':60.3991936149132,'name_2':'Samnanger'}, {'z':24.5550384119606, 'lon':8.44856487725304,'lat':60.2763195121635,'name_2':'Nore og Uvdal'}, {'z':4.39516564963297, 'lon':8.63861776458481,'lat':62.1920554895746,'name_2':'Lesja'}, {'z':138.034477712603, 'lon':11.1429573887059,'lat':60.9503232662479,'name_2':'Hamar'}, {'z':49.6249319466641, 'lon':6.140565820025,'lat':58.5007364369495,'name_2':'Eigersund'}, {'z':57.8178131358975, 'lon':6.46556769721821,'lat':60.6899927120853,'name_2':'Voss'}, {'z':8.50357022278891, 'lon':8.97847552885134,'lat':59.1007190952215,'name_2':'Drangedal'}, {'z':15.1689902808482, 'lon':11.1358259509553,'lat':63.1990956126817,'name_2':'Selbu'}, {'z':48.3878206463463, 'lon':17.1320061179419,'lat':68.1952731425303,'name_2':'Narvik'}, {'z':8.4717955718037, 'lon':10.2913129713381,'lat':60.0444944942617,'name_2':'Hole'}, {'z':24.7252406717616, 'lon':10.8535568979172,'lat':60.0823302136412,'name_2':'Nittedal'}, {'z':28.1210213900883, 'lon':10.7347214168777,'lat':59.5675342609348,'name_2':'Vestby'}, {'z':57.2298159941639, 'lon':5.37909658701651,'lat':61.6977559594704,'name_2':'Kinn'}, {'z':423.111296474412, 'lon':7.84676951297466,'lat':58.1882551238458,'name_2':'Kristiansand'}, {'z':47.4271008520362, 'lon':8.99696185710542,'lat':60.7465983774404,'name_2':'Gol'}, {'z':43.6880723752906, 'lon':6.38095763057724,'lat':62.2043105403758,'name_2':'Ørsta'}, {'z':43.5839000627039, 'lon':5.5990207142912,'lat':58.7655119999142,'name_2':'Klepp'}, {'z':27.4366495764145, 'lon':9.96677059640905,'lat':60.9456761922663,'name_2':'Nordre Land'}, {'z':32.7888620483584, 'lon':8.48634541870282,'lat':58.376304000857,'name_2':'Grimstad'}, {'z':789.060243179538, 'lon':10.4331978667214,'lat':63.3412948929298,'name_2':'Trondheim'}, {'z':52.5005164576338, 'lon':5.70813711478465,'lat':60.2212707765038,'name_2':'Bjørnafjorden'}, {'z':39.9569465636486, 'lon':14.0510637828622,'lat':66.0039601415245,'name_2':'Hemnes'}, {'z':13.5084648448447, 'lon':8.63989565423167,'lat':63.7106911358483,'name_2':'Frøya'}, {'z':5.13088119269454, 'lon':9.66724850786053,'lat':60.1976415033849,'name_2':'Krødsherad'}, {'z':8.58820023545915, 'lon':15.9726092238592,'lat':67.8838448383978,'name_2':'Spitsbergen, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen'}, {'z':40.1556109012188, 'lon':6.61559553200752,'lat':59.5199868984658,'name_2':'Suldal'}, {'z':38.3543028337159, 'lon':5.67118805300046,'lat':62.3129778837067,'name_2':'Herøy (Møre og Romsdal)'}, {'z':4.11307112813982, 'lon':8.88627641363535,'lat':61.0348509466129,'name_2':'Vestre Slidre'}, {'z':31.7739663149508, 'lon':6.54006522845297,'lat':61.0182552124728,'name_2':'Vik'}, {'z':4.10414978889589, 'lon':9.45805706894038,'lat':60.1347294366003,'name_2':'Sigdal'}, {'z':11.7976000784508, 'lon':10.5339662347815,'lat':61.3200912725606,'name_2':'Øyer'}, {'z':3.72377979826496, 'lon':11.2759601147465,'lat':61.8189454552173,'name_2':'Rendalen'}, {'z':27.6428335172687, 'lon':6.92590613711709,'lat':61.8482139437951,'name_2':'Stryn'}, {'z':36.1581317632574, 'lon':15.8064265791664,'lat':67.2211332317549,'name_2':'Fauske - Fuosko'}, {'z':43.2151103064127, 'lon':8.01297296366616,'lat':60.5698255229834,'name_2':'Hol'}, {'z':26.312786339747, 'lon':5.20645718693873,'lat':60.0513150530872,'name_2':'Austevoll'}, {'z':98.2072736077649, 'lon':10.4698336112061,'lat':60.887651616492,'name_2':'Gjøvik'}, {'z':7.89292903729524, 'lon':9.09754635531579,'lat':61.2446245976745,'name_2':'Øystre Slidre'}, {'z':33.6352944344911, 'lon':5.769799043657,'lat':58.7067150218942,'name_2':'Time'}, {'z':32.7796466160299, 'lon':12.6877760722107,'lat':65.408002365674,'name_2':'Brønnøy'}, {'z':53.8889805709723, 'lon':7.90924090479529,'lat':59.4615277923106,'name_2':'Tokke'}, {'z':16.7105802290671, 'lon':7.36268754055407,'lat':60.3665974783549,'name_2':'Eidfjord'}, {'z':33.973660790536, 'lon':11.4309808976558,'lat':64.4517887709498,'name_2':'Namsos'}, {'z':39.2710232268271, 'lon':6.12046706350104,'lat':60.3901575026688,'name_2':'Kvam'}, {'z':1.60807902797262, 'lon':7.65310717490161,'lat':58.8870690012892,'name_2':'Bygland'}, {'z':3.36984076491168, 'lon':4.86227672890797,'lat':61.1085699213002,'name_2':'Solund'}, {'z':32.3481712983428, 'lon':5.58340712841967,'lat':59.381236135038,'name_2':'Tysvær'}, {'z':46.7610429846602, 'lon':10.232195181045,'lat':59.8617181499918,'name_2':'Lier'}, {'z':30.9887247280633, 'lon':5.73820058448783,'lat':58.5969600725381,'name_2':'Hå'}, {'z':29.8775441102322, 'lon':6.06455238739535,'lat':59.0529930406972,'name_2':'Strand'}, {'z':6.79168041022543, 'lon':7.20066928517123,'lat':59.4371884178524,'name_2':'Bykle'}, {'z':22.3612272674535, 'lon':11.6915933999588,'lat':64.9009022126438,'name_2':'Nærøysund'}, {'z':118.705267628523, 'lon':8.75777677789269,'lat':58.4899444730735,'name_2':'Arendal'}, {'z':27.9841280303427, 'lon':6.24787522757456,'lat':62.0366399639607,'name_2':'Volda'}, {'z':21.3534868562374, 'lon':11.7294397122095,'lat':62.576535409877,'name_2':'Røros'}, {'z':43.961294610211, 'lon':10.7849794107223,'lat':59.6764674893244,'name_2':'Ås'}, {'z':25.2411963111887, 'lon':6.65500701741941,'lat':62.3463962286817,'name_2':'Sykkylven'}, {'z':24.7760939039595, 'lon':7.39376291107174,'lat':62.2878280319365,'name_2':'Fjord'}, {'z':14.785208087414, 'lon':5.35044480498426,'lat':61.7966924836016,'name_2':'Bremanger'}, {'z':11.946502799656, 'lon':5.42514846592077,'lat':61.2803287349936,'name_2':'Fjaler'}, {'z':4.64629556866839, 'lon':11.0121851297266,'lat':60.0822253709351,'name_2':'Gjerdrum'}, {'z':22.2333063772402, 'lon':10.2680705311451,'lat':63.6802153251506,'name_2':'Indre Fosen'}, {'z':23.8105196829607, 'lon':13.9001975234123,'lat':66.763899903151,'name_2':'Meløy'}, {'z':24.0157217980616, 'lon':5.88239927984308,'lat':62.3332321613871,'name_2':'Ulstein'}, {'z':3.59542440766128, 'lon':9.29279912903728,'lat':63.032698591189,'name_2':'Rindal'}, {'z':23.72969870122, 'lon':6.25525176315026,'lat':58.8122428413349,'name_2':'Gjesdal'}, {'z':24.5552200177438, 'lon':5.80668731802606,'lat':59.5462223876738,'name_2':'Vindafjord'}, {'z':115.028121778328, 'lon':9.48469471724123,'lat':59.2548647901836,'name_2':'Skien'}, {'z':11.0574529094766, 'lon':9.07077107905062,'lat':60.5521089174644,'name_2':'Nes (Buskerud)'}, {'z':19.9449394689701, 'lon':10.4094199917755,'lat':59.1582999510258,'name_2':'Færder'}, {'z':15.9132132295879, 'lon':8.86836578401415,'lat':63.2152755647001,'name_2':'Heim'}, {'z':7.79623544126489, 'lon':11.1010849540028,'lat':59.7653357383993,'name_2':'Enebakk'}, {'z':21.9661391366665, 'lon':9.88341407062531,'lat':63.7933016409083,'name_2':'Ørland'}, {'z':8.22940853521823, 'lon':9.85915548112152,'lat':61.271083388179,'name_2':'Gausdal'}, {'z':7.91100116755749, 'lon':10.8652532131008,'lat':59.3485783524544,'name_2':'Råde'}, {'z':10.4169597762105, 'lon':10.3187417581061,'lat':61.5583194732344,'name_2':'Ringebu'}, {'z':8.8680946630116, 'lon':8.54085784599198,'lat':59.0572530381335,'name_2':'Nissedal'}, {'z':51.9188391678371, 'lon':6.83866958136714,'lat':58.867284129429,'name_2':'Sirdal'}, {'z':0.850047785133998, 'lon':10.6535961061948,'lat':64.2741861187499,'name_2':'Osen'}, {'z':4.40448245203705, 'lon':5.25280129788741,'lat':60.972446316975,'name_2':'Gulen'}, {'z':2.4738982761263, 'lon':10.8841045734621,'lat':64.4174353081169,'name_2':'Flatanger'}, {'z':19.9556453944057, 'lon':7.22362541882866,'lat':62.8869747776576,'name_2':'Hustadvika'}, {'z':76.3384335671939, 'lon':10.880492970641,'lat':59.7409991070128,'name_2':'Nordre Follo'}, {'z':49.4701385740642, 'lon':11.2110934193383,'lat':63.465461487983,'name_2':'Stjørdal'}, {'z':77.851956427814, 'lon':5.29946224927455,'lat':60.6774806774242,'name_2':'Alver'}, {'z':17.7895840540697, 'lon':6.97729118236699,'lat':62.1324269459716,'name_2':'Stranda'}, {'z':14.6431044550999, 'lon':5.54594714437659,'lat':59.993267592111,'name_2':'Tysnes'}, {'z':17.9312163052168, 'lon':5.61664848771598,'lat':58.9975674866773,'name_2':'Randaberg'}, {'z':17.5099455873945, 'lon':15.4743970787077,'lat':68.7210266530785,'name_2':'Sortland - Suortá'}, {'z':16.6867234096884, 'lon':14.4741265395281,'lat':68.2867506665211,'name_2':'Vågan'}, {'z':15.8650335436028, 'lon':15.5262133219399,'lat':66.8859952529276,'name_2':'Saltdal'}, {'z':15.7324743673809, 'lon':7.02920469531802,'lat':62.5618079190353,'name_2':'Vestnes'}, {'z':0.812318421753603, 'lon':11.7207265391277,'lat':65.0878483226651,'name_2':'Leka'}, {'z':27.5853870252462, 'lon':10.2710022460944,'lat':63.1585889987033,'name_2':'Melhus'}, {'z':22.951241120622, 'lon':9.31360714014552,'lat':58.883579200784,'name_2':'Kragerø'}, {'z':7.03007994495343, 'lon':12.1656641341236,'lat':60.6500354989904,'name_2':'Åsnes'}, {'z':5.87360744404585, 'lon':5.21570390367122,'lat':61.4071493757441,'name_2':'Askvoll'}, {'z':43.3078876686568, 'lon':9.28166503819127,'lat':60.9664620696499,'name_2':'Nord-Aurdal'}, {'z':12.0737968989026, 'lon':9.52584564861699,'lat':59.0120245511519,'name_2':'Bamble'}, {'z':7.57367140593591, 'lon':7.40122141375909,'lat':58.6998054936208,'name_2':'Åseral'}, {'z':39.7668592887574, 'lon':5.22109497013063,'lat':59.7552340795725,'name_2':'Bømlo'}, {'z':2.18512317192933, 'lon':11.3125862640596,'lat':62.4448424270012,'name_2':'Os'}, {'z':39.9732947206246, 'lon':9.87890428773335,'lat':62.8089637337118,'name_2':'Rennebu'}, {'z':2.07797223249868, 'lon':7.94284426280461,'lat':58.4365499345539,'name_2':'Iveland'}, {'z':6.33851820750212, 'lon':19.3888811245017,'lat':68.9093623972222,'name_2':'Målselv'}, {'z':1.43211162130058, 'lon':8.82523771150953,'lat':58.7604811976985,'name_2':'Vegårshei'}, {'z':1.50360374172395, 'lon':9.49853852483017,'lat':60.4165297899634,'name_2':'Flå'}, {'z':137.803927488927, 'lon':10.4624004240422,'lat':59.6997404889368,'name_2':'Asker'}, {'z':3.54229735350129, 'lon':13.6279651133436,'lat':64.3667365745063,'name_2':'Lierne'}, {'z':9.15283944255449, 'lon':8.47920789253931,'lat':61.7141719192,'name_2':'Lom'}, {'z':52.5020155850898, 'lon':11.2164356221329,'lat':59.5960229629423,'name_2':'Indre Østfold'}, {'z':50.3674485373156, 'lon':9.13433260660254,'lat':59.6633730172942,'name_2':'Notodden'}, {'z':11.9766421877205, 'lon':13.7520182825706,'lat':68.2042545083463,'name_2':'Vestvågøy'}, {'z':6.44017325712699, 'lon':11.0433180258096,'lat':63.8553475725153,'name_2':'Inderøy'}, {'z':68.2991236049482, 'lon':11.1937585166514,'lat':60.1522078455384,'name_2':'Ullensaker'}, {'z':12.3873132217489, 'lon':9.47333262540661,'lat':61.7744056916534,'name_2':'Sel'}, {'z':22.2659557069929, 'lon':10.5124685428004,'lat':60.430893393288,'name_2':'Gran'}, {'z':5.63984360274934, 'lon':10.5075595297124,'lat':62.0680040876149,'name_2':'Alvdal'}, {'z':13.2175868430897, 'lon':10.5333153764688,'lat':62.9010299112,'name_2':'Midtre Gauldal'}, {'z':3.99801174748653, 'lon':11.5825570703641,'lat':60.4374001047397,'name_2':'Nord-Odal'}, {'z':4.54658890595303, 'lon':10.9465758790802,'lat':60.4317018540973,'name_2':'Hurdal'}, {'z':25.2880106682024, 'lon':6.69531369839598,'lat':58.3788285808225,'name_2':'Flekkefjord'}, {'z':7.83424671443063, 'lon':5.40186202769173,'lat':59.5782040754538,'name_2':'Sveio'}, {'z':10.4849144611345, 'lon':14.9750162283493,'lat':68.4921816097768,'name_2':'Hadsel'}, {'z':10.4097557063218, 'lon':8.00636977239959,'lat':63.3974298737667,'name_2':'Smøla'}, {'z':40.456405277391, 'lon':5.15167349964444,'lat':60.4718533104571,'name_2':'Askøy'}, {'z':2.27865265494412, 'lon':8.97945862766936,'lat':58.8914559488604,'name_2':'Gjerstad'}, {'z':23.5600295490013, 'lon':23.2570597445165,'lat':69.9754042979703,'name_2':'Alta'}, {'z':9.45500004531364, 'lon':6.19003475569141,'lat':62.4177282605881,'name_2':'Sula'}, {'z':6.67109594917444, 'lon':10.037070505045,'lat':63.2645683645813,'name_2':'Skaun'}, {'z':9.16765283964227, 'lon':7.54854125380832,'lat':63.0210318927555,'name_2':'Averøy'}, {'z':11.3488665537207, 'lon':9.45909325751639,'lat':62.0769660944207,'name_2':'Dovre'}, {'z':41.3747254673383, 'lon':9.84853035138798,'lat':59.7542325613648,'name_2':'Øvre Eiker'}, {'z':6.90297812649512, 'lon':8.70792268111686,'lat':59.7005463990781,'name_2':'Hjartdal'}, {'z':24.5371860744606, 'lon':11.227858888702,'lat':60.3927401465622,'name_2':'Eidsvoll'}, {'z':8.58820023545915, 'lon':15.9726092238592,'lat':67.8838448383978,'name_2':'Hamarøy - Hábmer'}, {'z':3.53942470950033, 'lon':9.72591538900996,'lat':59.3108560590408,'name_2':'Siljan'}, {'z':15.7421093526498, 'lon':9.16797668312661,'lat':59.4396425158999,'name_2':'Midt-Telemark'}, {'z':8.29677128452523, 'lon':6.10495001553625,'lat':62.5516319472924,'name_2':'Giske'}, {'z':3.59991946440098, 'lon':9.78753190455196,'lat':61.5371148805302,'name_2':'Sør-Fron'}, {'z':18.52851939793, 'lon':11.6116171636895,'lat':59.8193620282214,'name_2':'Aurskog-Høland'}, {'z':17.6260573290177, 'lon':5.50248138965203,'lat':60.8682374297649,'name_2':'Masfjorden'}, {'z':2.68544171609967, 'lon':9.64021515004439,'lat':60.9743533906182,'name_2':'Etnedal'}, {'z':7.1831682156125, 'lon':8.18994821848436,'lat':58.4540380479515,'name_2':'Birkenes'}, {'z':2.58158563649412, 'lon':11.1540188426028,'lat':59.4793807482662,'name_2':'Skiptvet'}, {'z':7.60736177235857, 'lon':8.17371970970094,'lat':62.9522747630015,'name_2':'Tingvoll'}, {'z':49.3177578599776, 'lon':7.44893429810738,'lat':58.1859277878428,'name_2':'Lindesnes'}, {'z':13.1626160735758, 'lon':7.43360377283489,'lat':59.166677446122,'name_2':'Valle'}, {'z':21.4277046574582, 'lon':10.8905910989062,'lat':60.6092228187155,'name_2':'Østre Toten'}, {'z':4.9787559639463, 'lon':9.21929294671946,'lat':60.0111371207209,'name_2':'Rollag'}, {'z':3.7941851723559, 'lon':11.9527051214519,'lat':60.7864367705046,'name_2':'Våler (Innlandet)'}, {'z':1.64073271858442, 'lon':8.05529744016436,'lat':59.1612352704326,'name_2':'Fyresdal'}, {'z':6.56455268307087, 'lon':11.7550990311148,'lat':60.2231151464839,'name_2':'Sør-Odal'}, {'z':14.3612549511041, 'lon':9.12410045208551,'lat':59.2741193702791,'name_2':'Nome'}, {'z':29.6261610284168, 'lon':16.4567758770863,'lat':68.7963707934362,'name_2':'Harstad'}, {'z':2.47409368009011, 'lon':9.49187880977483,'lat':59.8472996976869,'name_2':'Flesberg'}, {'z':7.76493505376012, 'lon':7.74527446331539,'lat':58.5807204518047,'name_2':'Evje og Hornnes'}, {'z':6.68342853481502, 'lon':8.50835576943531,'lat':63.2596101009711,'name_2':'Aure'}, {'z':2.88189452474042, 'lon':11.2457072131804,'lat':62.8522548056232,'name_2':'Holtålen'}, {'z':35.4810994119677, 'lon':11.3306516227436,'lat':60.6438295289321,'name_2':'Stange'}, {'z':1.16414130073752, 'lon':27.6031851731399,'lat':70.2087915061023,'name_2':'Tana'}, {'z':6.17011765080407, 'lon':11.3902036621876,'lat':60.84764928419,'name_2':'Løten'}, {'z':121.958065065444, 'lon':10.388737123136,'lat':61.1280220946522,'name_2':'Lillehammer'}, {'z':5.14041160072726, 'lon':11.902717835841,'lat':64.4554248128169,'name_2':'Overhalla'}, {'z':0.508722476902006, 'lon':17.8253895231946,'lat':68.7239389528138,'name_2':'Lavangen'}, {'z':67.026395713671, 'lon':11.7341065678554,'lat':60.9581656194028,'name_2':'Elverum'}, {'z':105.067797250687, 'lon':10.9706155427157,'lat':59.892465670264,'name_2':'Lørenskog'}, {'z':1.75366109163391, 'lon':20.371542626067,'lat':69.2244666149764,'name_2':'Storfjord'}, {'z':6.01020405146821, 'lon':5.97837114420885,'lat':62.3514179633015,'name_2':'Hareid'}, {'z':54.7470611317053, 'lon':9.51915764413924,'lat':61.5834259526465,'name_2':'Nord-Fron'}, {'z':5.76883791380181, 'lon':13.0707102128636,'lat':66.0925144787772,'name_2':'Leirfjord'}, {'z':5.81505811916066, 'lon':5.65326111584376,'lat':62.0789122710983,'name_2':'Vanylven'}, {'z':37.4922588685891, 'lon':7.74657602982688,'lat':61.0396290753393,'name_2':'Lærdal'}, {'z':1.44604834711937, 'lon':11.9519653201843,'lat':61.9812076584579,'name_2':'Engerdal'}, {'z':5.49841156669504, 'lon':14.1299150799013,'lat':66.9483506965813,'name_2':'Gildeskål'}, {'z':34.5401694930806, 'lon':9.53985988166692,'lat':62.5401580569958,'name_2':'Oppdal'}, {'z':5.32691602133597, 'lon':15.7706624611168,'lat':69.0470137952954,'name_2':'Andøy'}, {'z':5.34326144907231, 'lon':6.33823279157397,'lat':58.3767268699495,'name_2':'Sokndal'}, {'z':1.00625368991044, 'lon':17.1552330865897,'lat':68.8272928397857,'name_2':'Ibestad'}, {'z':22.9542588239163, 'lon':8.38950674591184,'lat':60.7109128896625,'name_2':'Ål'}, {'z':2.60185218982738, 'lon':13.0060706642629,'lat':64.8638500760685,'name_2':'Namsskogan'}, {'z':16.1825603609388, 'lon':17.5884608155128,'lat':69.3130509957866,'name_2':'Senja'}, {'z':5.02472925478543, 'lon':12.248769791001,'lat':65.973567492041,'name_2':'Herøy (Nordland)'}, {'z':5.14731661105461, 'lon':6.46988497594152,'lat':58.4895644836485,'name_2':'Lund'}, {'z':4.78300159421178, 'lon':13.0293075761655,'lat':66.4181917055543,'name_2':'Lurøy'}, {'z':4.77755761846865, 'lon':7.8213422344192,'lat':62.8932560334637,'name_2':'Gjemnes'}, {'z':6.60975894485057, 'lon':8.92915679222576,'lat':58.6375301579609,'name_2':'Tvedestrand'}, {'z':4.75357426721616, 'lon':6.19692096807599,'lat':58.661614652211,'name_2':'Bjerkreim'}, {'z':4.65728674737173, 'lon':12.5970739563956,'lat':65.1095948439442,'name_2':'Bindal'}, {'z':43.290017867014, 'lon':11.4984459213263,'lat':60.1395103657873,'name_2':'Nes (Akershus)'}, {'z':4.54517944122228, 'lon':6.86743101595284,'lat':62.8131230143321,'name_2':'Aukra'}, {'z':4.30916671048117, 'lon':7.19361600911077,'lat':60.610300348649,'name_2':'Ulvik'}, {'z':4.39093519322867, 'lon':12.9929993308566,'lat':66.2348413572332,'name_2':'Nesna'}, {'z':2.25179863723189, 'lon':10.0173248327955,'lat':62.1735891935001,'name_2':'Folldal'}, {'z':11.2414237359935, 'lon':10.75061243283,'lat':63.3734306655878,'name_2':'Malvik'}, {'z':49.5358161065648, 'lon':10.849121546788,'lat':60.9978199197956,'name_2':'Ringsaker'}, {'z':3.4765946124914, 'lon':4.94421126043496,'lat':60.7823392699967,'name_2':'Austrheim'}, {'z':12.1495081902235, 'lon':11.4165522707976,'lat':59.370028631862,'name_2':'Rakkestad'}, {'z':11.6919192675144, 'lon':9.63150770743734,'lat':60.6796501095995,'name_2':'Sør-Aurdal'}, {'z':12.644272826138, 'lon':8.46725306167584,'lat':60.911847785248,'name_2':'Hemsedal'}, {'z':0.27975337541879, 'lon':21.9537913618292,'lat':70.2121737903998,'name_2':'Loppa'}, {'z':4.02723048178179, 'lon':6.45814416388826,'lat':59.2234573093984,'name_2':'Hjelmeland'}, {'z':0.492981698592047, 'lon':22.4608501183246,'lat':70.5650538623068,'name_2':'Hasvik'}, {'z':15.1206700352372, 'lon':12.2873290986936,'lat':61.3284479159573,'name_2':'Trysil'}, {'z':2.66995467824857, 'lon':10.786099638072,'lat':63.6099197282758,'name_2':'Frosta'}, {'z':3.57956970731137, 'lon':13.4655803796261,'lat':66.5675936059541,'name_2':'Rødøy'}, {'z':22.1296960292091, 'lon':10.4244821043803,'lat':64.033688479003,'name_2':'Åfjord'}, {'z':49.6560616216172, 'lon':8.95178283239589,'lat':61.6733680330346,'name_2':'Vågå'}, {'z':49.9734724999759, 'lon':11.2773274760957,'lat':63.655881254791,'name_2':'Levanger'}, {'z':2.47337844029205, 'lon':5.93993879117297,'lat':60.8917871004767,'name_2':'Modalen'}, {'z':0.542743418918156, 'lon':4.73448950637574,'lat':60.7714955300986,'name_2':'Fedje'}, {'z':3.34177688923597, 'lon':12.2487474646792,'lat':65.3289998982931,'name_2':'Sømna'}, {'z':133.274072848028, 'lon':11.5200933652324,'lat':64.045933625175,'name_2':'Steinkjer'}, {'z':83.4519832632272, 'lon':9.66901468557005,'lat':59.5780419207309,'name_2':'Kongsberg'}, {'z':6.21279628387221, 'lon':29.6843880318981,'lat':70.230823739649,'name_2':'Vadsø'}, {'z':49.4846188136428, 'lon':8.56169606569196,'lat':59.9967904406842,'name_2':'Tinn'}, {'z':3.04600545417199, 'lon':15.3123383995826,'lat':67.806536982823,'name_2':'Steigen'}, {'z':3.0131528268787, 'lon':15.8032487561973,'lat':67.5076170551793,'name_2':'Sørfold'}, {'z':4.11112603686613, 'lon':12.6289747464783,'lat':64.2045869732192,'name_2':'Snåsa'}, {'z':2.66341203201888, 'lon':11.6513418514865,'lat':59.485564663482,'name_2':'Marker'}, {'z':2.91293441065527, 'lon':5.59262021303973,'lat':62.2346720897885,'name_2':'Sande (Møre og Romsdal)'}, {'z':52.356038228405, 'lon':5.01393386612714,'lat':60.3664539587149,'name_2':'Øygarden'}, {'z':6.58425102431595, 'lon':10.2701754199585,'lat':60.6772623447245,'name_2':'Søndre Land'}, {'z':2.68788843985348, 'lon':5.43049828676241,'lat':59.2002077363702,'name_2':'Bokn'}, {'z':9.18765880763175, 'lon':11.8095208099027,'lat':63.0076356358945,'name_2':'Tydal'}, {'z':2.6217409393455, 'lon':12.5069291306993,'lat':66.1205618811693,'name_2':'Dønna'}, {'z':2.62235137843952, 'lon':14.1370104052367,'lat':65.504666079493,'name_2':'Hattfjelldal'}, {'z':2.57614965203499, 'lon':13.4482002505079,'lat':65.3993780088639,'name_2':'Grane'}, {'z':36.5146688651694, 'lon':9.96163644769192,'lat':59.9842030596266,'name_2':'Modum'}, {'z':12.4673976677217, 'lon':12.5928519104309,'lat':64.5152547500756,'name_2':'Grong'}, {'z':2.83997411259642, 'lon':10.954066113852,'lat':59.0721624814998,'name_2':'Hvaler'}, {'z':2.41793311615879, 'lon':15.0743486982142,'lat':68.8556258550994,'name_2':'Øksnes'}, {'z':1.95878766892468, 'lon':11.0785484807811,'lat':62.3573139060653,'name_2':'Tolga'}, {'z':37.1624529621554, 'lon':10.53842686076,'lat':62.4008710388037,'name_2':'Tynset'}, {'z':11.3162573276801, 'lon':10.9621662766118,'lat':60.2351096573021,'name_2':'Nannestad'}, {'z':1.23056179403097, 'lon':18.1676329421683,'lat':69.0919613448825,'name_2':'Sørreisa'}, {'z':12.7390915101286, 'lon':8.29518034135251,'lat':58.2406442840571,'name_2':'Lillesand'}, {'z':82.9740644129718, 'lon':10.0900882843234,'lat':60.2929693215199,'name_2':'Ringerike'}, {'z':6.31118181292822, 'lon':10.7855084036561,'lat':61.5885859179987,'name_2':'Stor-Elvdal'}, {'z':1.92152229792821, 'lon':14.6014892192009,'lat':68.7072203510851,'name_2':'Bø (Nordland)'}, {'z':1.8927144465088, 'lon':11.9389562860714,'lat':65.6507841788803,'name_2':'Vega'}, {'z':1.80983254376993, 'lon':15.6858464434973,'lat':68.4481858599126,'name_2':'Lødingen'}, {'z':0.794028433294411, 'lon':13.6386220211204,'lat':64.9025830765429,'name_2':'Røyrvik'}, {'z':0.771193293972992, 'lon':30.6300949574553,'lat':70.3312150020087,'name_2':'Vardø'}, {'z':2.12848255429668, 'lon':19.2633030637907,'lat':69.2422145911668,'name_2':'Balsfjord'}, {'z':8.56956679171584, 'lon':8.53628663060331,'lat':59.5657819779784,'name_2':'Seljord'}, {'z':9.74930846572931, 'lon':8.4149445869596,'lat':58.5986695254268,'name_2':'Froland'}, {'z':1.24085237719085, 'lon':20.6366061553941,'lat':70.0715102989109,'name_2':'Skjervøy'}, {'z':1.71715028980442, 'lon':8.33570346475172,'lat':58.8028685844684,'name_2':'Åmli'}, {'z':3.88452321645938, 'lon':25.8142360449917,'lat':70.9238217671859,'name_2':'Nordkapp'}, {'z':7.20158700462959, 'lon':11.4974127803932,'lat':61.2554409187095,'name_2':'Åmot'}, {'z':0.310741421976317, 'lon':24.7980389665671,'lat':70.8260961352034,'name_2':'Måsøy'}, {'z':1.61423201258618, 'lon':20.1038327987318,'lat':69.683512576915,'name_2':'Lyngen'}, {'z':0.854125977711588, 'lon':17.5249826344305,'lat':68.6874073993349,'name_2':'Gratangen'}, {'z':5.12283749486571, 'lon':18.8922270008064,'lat':68.6640903556549,'name_2':'Bardu'}, {'z':1.48537408185798, 'lon':26.745847057892,'lat':70.4688221037379,'name_2':'Lebesby'}, {'z':1.14641969950545, 'lon':14.6618802140056,'lat':66.8827093189237,'name_2':'Beiarn'}, {'z':1.12148411754331, 'lon':5.41308011399959,'lat':59.0630133548925,'name_2':'Kvitsøy'}, {'z':1.03523511227041, 'lon':20.7788365038957,'lat':69.4606841480435,'name_2':'Kåfjord'}, {'z':1.03560203955144, 'lon':12.7105869311236,'lat':65.6363322679649,'name_2':'Vevelstad'}, {'z':1.02402525543467, 'lon':19.4028656551512,'lat':70.0366630083002,'name_2':'Karlsøy'}, {'z':0.40287332275645, 'lon':17.6905979387544,'lat':69.0348427297968,'name_2':'Dyrøy'}, {'z':9.69048537536169, 'lon':23.9162857954502,'lat':70.4785647108481,'name_2':'Hammerfest'}, {'z':0.212063404976904, 'lon':27.8873007728564,'lat':70.7935913309927,'name_2':'Gamvik'}, {'z':1.75687277870571, 'lon':16.020365077525,'lat':68.6612954861929,'name_2':'Kvæfjord'}, {'z':1.7650813809354, 'lon':12.3573054377721,'lat':64.7432995247951,'name_2':'Høylandet'}, {'z':75.4407884603084, 'lon':19.1051610602793,'lat':69.6315141392616,'name_2':'Tromsø'}, {'z':17.6538359123001, 'lon':12.0144120764528,'lat':63.7866980266573,'name_2':'Verdal'}, {'z':0.70736112684782, 'lon':16.9661542944735,'lat':68.5122145029709,'name_2':'Evenes'}, {'z':0.692214103459658, 'lon':4.89519785106407,'lat':59.3063593974405,'name_2':'Utsira'}, {'z':0.685348348392287, 'lon':13.2142665178157,'lat':68.062694966592,'name_2':'Flakstad'}, {'z':0.590059157042875, 'lon':12.9734921284133,'lat':67.9344626941654,'name_2':'Moskenes'}, {'z':10.5920424098884, 'lon':5.55524391524094,'lat':60.5381181233,'name_2':'Osterøy'}, {'z':3.18570831365935, 'lon':16.7191578434149,'lat':68.5754135545156,'name_2':'Tjeldsund'}, {'z':1.07370662538117, 'lon':22.091038544677,'lat':69.7871387890476,'name_2':'Kvænangen'}, {'z':0.251563162211841, 'lon':29.0372813577838,'lat':70.681062039095,'name_2':'Berlevåg'}, {'z':0.460663849527907, 'lon':12.6430800759404,'lat':67.6559586207369,'name_2':'Værøy'}, {'z':0.458208541617583, 'lon':12.0669485734845,'lat':66.5012990120196,'name_2':'Træna'}, {'z':1.23591803190334, 'lon':17.8853982150728,'lat':68.8943215158687,'name_2':'Salangen'}, {'z':1.63053675614096, 'lon':23.5543296339634,'lat':69.1314909121456,'name_2':'Kautokeino'}, {'z':6.14671937989899, 'lon':21.5899675861725,'lat':69.5081947369263,'name_2':'Nordreisa'}, {'z':0.261793839912192, 'lon':12.0864713369749,'lat':67.5185538993759,'name_2':'Røst'}, {'z':1.33472136412355, 'lon':25.137879294609,'lat':69.4085160268156,'name_2':'Karasjok'}, {'z':3.74835468960506, 'lon':25.1213501535374,'lat':70.1498976092639,'name_2':'Porsanger'}, {'z':0.908440233202883, 'lon':28.777291242134,'lat':70.1374045315587,'name_2':'Nesseby'}, {'z':0.490175218931701, 'lon':29.9313865477842,'lat':70.4956579166187,'name_2':'Båtsfjord'}, {'z':6.50227282380199, 'lon':29.6101231383143,'lat':69.6212701424769,'name_2':'Sør-Varanger'} ]; //filter > 10 dataBubbles = dataBubbles.filter(db => db.z > 10.0); //max 2 decimals dataBubbles = dataBubbles.map(({z, lat, lon, name_2}) => { var zFixed = parseFloat(z.toFixed(2)); return {z:zFixed, lon, lat, name_2}; }); let mapSubTitle = 'Verdiskaping, mill. kroner'; Highcharts.mapChart('map_container', { chart: { borderWidth: 1, borderColor: '#e1e7eb', map: topology, style: { fontFamily: '\"SctoGroteskA\", sans-serif' } }, credits: false, title: { text: 'Direkte og indirekte virkninger regionalisert' }, subtitle: { text: mapSubTitle }, tooltip: { backgroundColor: '#24638c', padding: 20, style: { color: '#e1e7eb', fontSize: '19px' }, useHTML: true, formatter: function() { return `${this.point.name_2}: ${this.point.z}`; } }, legend: { enabled: true, align: 'right', verticalAlign: 'bottom', floating: true, layout: 'vertical' }, colorAxis: { dataClasses: [{ from: 10, to: 250, color: '#43807a77', name: '10-250' }, { from: 250, to: 1000, color: '#43807a88', name: '250-1000' }, { from: 1000, to: 2500, color: '#43807a99', name: '1000-2500' }, { from: 2500, to: 5000, color: '#43807aAA', name: '2500-5000' }] }, mapNavigation: { enabled: true, buttonOptions: { verticalAlign: 'bottom' } }, mapView: { }, series: [{ name: 'Countries', color: '#fefefe', enableMouseTracking: false }, { type: 'mapbubble', name: 'Verdiskaping, mill. kroner', joinBy: ['hc-key', 'code3'], data: dataBubbles, minSize: 3, maxSize: '6%' }] }); })(); }, false);

 

#highcharts-aluminium-production { height: 600px; } @media screen and (max-width: 600px) { #highcharts-aluminium-production { height: 400px; } } window.addEventListener('load', function () { Highcharts.chart('highcharts-aluminium-production', { chart: { type: 'area', style: { fontFamily: '\"SctoGroteskA\", sans-serif' } }, title: { text: 'Figur 1.1 Produksjon av primæraluminium, 2000-2023. Mill. tonn', align: 'left' }, subtitle: { text: 'Kilde: CRU', align: 'right', verticalAlign: 'bottom' }, xAxis: { categories: ['2000', '2001', '2002', '2003', '2004', '2005', '2006', '2007', '2008', '2009', '2010', '2011', '2012', '2013', '2014', '2015', '2016', '2017', '2018', '2019', '2020', '2021', '2022'] }, yAxis: { title: { text: '' } }, credits: { enabled: false }, series: [ { name: 'Kina', color: '#84c5e5', data: [ 2399 , 3091 , 4063 , 5492 , 6689 , 8477 , 9354 , 12600, 13711, 13708, 17046, 19623, 22205, 24884, 28315, 30752, 32069, 36382, 36317, 35352, 36737, 38534, 40243 ] }, { name: 'Asia for øvrig', color: '#b1d2c0', data: [ 2378 , 2398 , 2446 , 2677 , 2994 , 3400 , 3748 , 3982 , 4237 , 4725 , 5595 , 6470 , 6750 , 7075 , 8261 , 8955 , 9717 , 10220, 10875, 11123, 11304, 12041, 12667 ] }, { name: 'Resten av verden', color: '#0a8acb', data: [ 11480, 10704, 11185, 11397, 11423, 11778, 11965, 12328, 12453, 11157, 11013, 11266, 10728, 10736, 9896 , 9447 , 9061 , 8880 , 8593 , 8620 , 8606 , 8656 , 8731 ] }, { name: 'Russland', color: '#23648e', data: [ 3241, 3300, 3347, 3485, 3603, 3661, 3738, 3971, 4191, 3815, 3951, 3990, 4024, 3690, 3480, 3550, 3711, 3726, 3801, 3896, 3928, 3934, 3994 ] }, { name: 'Europa for øvrig', color: '#63a681', data: [ 3506, 3605, 3678, 3772, 3895, 3929, 3747, 3887, 4187, 3196, 3338, 3572, 3119, 3061, 3038, 3136, 3183, 3173, 3128, 2978, 2838, 2816, 2127 ] }, { name: 'Norge', color: '#e1b921', data: [ 1031, 1037, 1043, 1168, 1321, 1390, 1382, 1358, 1378, 1122, 1094, 1126, 1138, 1160, 1173, 1220, 1245, 1243, 1284, 1316, 1332, 1407, 1395 ] },] }); });

 

#highcharts-verdiskaping { height: 600px; } @media screen and (max-width: 600px) { #highcharts-verdiskaping { height: 400px; } } window.addEventListener('load', function () { Highcharts.chart('highcharts-verdiskaping', { chart: { type: 'column', style: { fontFamily: '\"SctoGroteskA\", sans-serif' } }, credits: false, title: { text: 'Figur 2.1 Økonomiske ringvirkninger fra aluminiums industrien. Verdiskaping i milliarder kroner.', align: 'left' }, subtitle: { text: 'Kilde: SØA', align: 'right', verticalAlign: 'bottom' }, xAxis: { categories: ['Direkte', 'Indirekte', 'Konsum'] }, yAxis: { title: { text: '' } }, plotOptions: { column: { stacking: 'normal' } }, tooltip: { formatter: function (tooltip) { if (this.color == '#FFFFFF00') { return false; } return tooltip.defaultFormatter.call(this, tooltip); } }, series: [ { name: '', color: '#FFFFFF00', data: [ 0, 15944, 27062 ] }, { name: 'Hydro', color: '#63a681', data: [ 11063, 7950, 5296 ] }, { name: 'Alcoa', color: '#23648e', data: [ 3283, 2658, 1488 ] }, { name: 'Speira', color: '#84c5e5', data: [ 849, 380, 549 ] }, { name: 'Hydal', color: '#e1b921', data: [ 119, 25, 59 ] }, { name: 'Aludyne', color: '#216a53', data: [ 175, 24, 113 ] }, { name: 'Benteler', color: '#e18422', data: [ 455, 81, 236 ] }].reverse() }); });
#highcharts-antall-arsverk { height: 600px; } @media screen and (max-width: 600px) { #highcharts-antall-arsverk { height: 400px; } } window.addEventListener('load', function () { Highcharts.chart('highcharts-antall-arsverk', { chart: { type: 'column', style: { fontFamily: '\"SctoGroteskA\", sans-serif' } }, credits: false, title: { text: 'Figur 2.2 Økonomiske ringvirkninger fra aluminiumsindustrien. Tusen årsverk', align: 'left' }, subtitle: { text: 'Kilde: SØA', align: 'right', verticalAlign: 'bottom' }, xAxis: { categories: ['Direkte', 'Indirekte', 'Konsum'] }, yAxis: { title: { text: '' } }, plotOptions: { column: { stacking: 'normal' } }, tooltip: { formatter: function (tooltip) { if (this.color == '#FFFFFF00') { return false; } return tooltip.defaultFormatter.call(this, tooltip); } }, series: [ { name: '', color: '#FFFFFF00', data: [ 0, 6053, 11327 ] }, { name: 'Hydro', color: '#63a681', data: [ 3705, 3612, 5954 ] }, { name: 'Alcoa', color: '#23648e', data: [ 781, 1246, 1677 ] }, { name: 'Speira', color: '#84c5e5', data: [ 677, 307, 601 ] }, { name: 'Hydal', color: '#e1b921', data: [ 141, 20, 65 ] }, { name: 'Aludyne', color: '#216a53', data: [ 264, 24, 113 ] }, { name: 'Benteler', color: '#e18422', data: [ 485, 65, 257 ] } ].reverse() }); });

 

 

Last ned rapport her