Skip to content
hydroringvirkninger.com
a building with a blue flag

Norsk aluminium – kritisk viktig for europeisk industri

Aluminium blir ansett å være kritisk viktig for Europa de kommende tiårene

Mål om lavere klimautslipp gjør aluminium viktigere. EU mener etterspørselen vil øke med 40%, og aksepten blant europeere for å være avhengig av Russland og Kina har fått seg en kraftig knekk med tiltagende handelskonflikter og etter Russlands invasjon av Ukraina.

Globalt brukes det mer aluminium enn noensinne. Fra 2010 til 2022 har produksjonen derfor økt med over 60 prosent. Nesten all produksjonsvekst har skjedd i Kina. I en tid med økende handelskonflikter skaper det uro i Europa, og et ønske om å styrke produksjon i land som kan garantere europeisk industri stabile og sikre leveranser.

Invasjonen av Ukraina har skjerpet EUs målsetting om forsyningssikkerhet, samtidig som mål om klimakutt skal realiseres.. Et av de ledende universitetene i Europa, KU Leuven, tallfester behovet for ulike former for fornybar energiproduksjon, nett, batterier, hydrogen og el-transport. Alt dette inneholder aluminium. Grønne satsinger vil derfor øke EUs aluminiumsbehov betydelig. EU anser det som kritisk at en høy andel av det økte behovet forsynes med materialer produsert i hjemlige markeder.

Norsk aluminiumsindustri er Europas største produsent av primæraluminium, og Norge var ved utgangen av 2022 den største enkeltleverandøren av aluminium til EU – foran Kina, Tyrkia og Russland. Vi leverer nå omlag 17% av all aluminium som blir brukt i produksjon av bl.a. biler, fly, elektronikk og husholdningsprodukter i EU.

EU har partnerskapsavtaler med flere land for å sikre tilgang på råvarer, og mener Norge er i en særstilling for å sikre europeisk industri tilgang på kritisk viktige ressurser som aluminium.I et svar til EU-parlamentet uttrykker visepresident i EU-Kommisjonen Thierry Breton derfor viktigheten av samarbeid med Norge og norsk aluminiumsindustri. Han viser til at Norge og EU vil inngå et strategisk partnerskap, og understreker den viktige rollen selskapene i Norge spiller for å forsyne EU med aluminium.

Norwegian aluminium industry is already fully integrated in the European value chains.

Thierry Breton, visepresident i EU-Kommisjonen

 

Thierry Breton, Visepresident, EU-Kommisjonen

Dette er også noe som diskuteres mer åpent fra EU-politikeres side. Under en debatt i regi av Euractive i desember 2022 ga Anna-Michele Asimakopoulou, nestleder i EU-parlamentets handelskomité, uttrykk for at EU nå bør tenke mer strategisk for sikre tilgang på viktige råvarer. Hun viste også til betydningen av et tettere og mer strategisk samarbeid med Norge.

We’ve seen the strategic partnerships with Ukraine. We had another one with Namibia. Hopefully, we’ll have one with Norway, sier Anna-Michele Asimakopoulou, nestleder EU-parlamentets handelskomité.

To avoid future crises, we have to be much more strategic in the way we look at critical raw materials, and aluminium is strategic.

Anna-Michele Asimakopoulou, nestleder EU-parlamentets handelskomité    

Anna-Michele Asimakopoulou, Nestleder EU-Parlamentets handelskomité

EUs avhengighet av råvarer fra autoritære stater har skapt stadig større bekymring blant politikere i unionen. Dette er bakgrunnen for at man i større grad ser etter løsninger i eget nærområde for å møte økt etterspørsel. Problemstillingen har blant annet blitt løftet av den polske EU-parlamentarikeren Kosma Zlotowski. Han er også opptatt av tilgang på aluminium produsert med lave klimautslipp.

In China, where about 60% of the world’s primary aluminium is currently produced, emissions are three times higher than in Europe. Aluminium is a strategically important material for the European economy.

Kosma Zlotowski, EU-parlamentariker

Kosma Zlotowski

EU jobber nå med å fastsette hva som skal defineres som kritiske råmaterialer (critical raw materials) fremover. Fra tidligere har dette vært sjeldne mineraler som er kritisk for diverse utstyr som har blitt vanlig i moderne europeiske samfunn. På grunn av den store betydningen aluminium spiller på flere samfunnsområder, blir det trolig innlemmet på listen over kritiske råvarer fremover. Det bekrefter visepresident i EU-kommisjonen Franz Timmermanns.

Aluminium is one of the 85 raw materials being screened in the regular assessment of Critical Raw Materials.

Franz Timmermanns, visepresident EU-kommisjonen

Franz Timmermanns, vise-president EU-kommisjonen

Samtidig som avhengigheten av import fra Kina allerede er høy, skaper det bekymring at flere aluminiumsverk i Europa holder stengt mens etterspørselen øker. Med EUs ambisjon om å bli første klimanøytrale innen 2050, kreves det en massiv økning i bruk av aluminium. Norske aluminiumsprodusenter oppfattes å ha en avgjørende rolle i Europas omstilling til å bli en grønnere verdensdel.