Skip to content
hydroringvirkninger.com

Det er utrolig hva energi kan gjøre med et sted

a city on a mountain

Mellom fjorder og fjell i Norge skapes løsninger på globale utfordringer. Her finner du historier om aluminiumsindustriens rolle i livskraftige lokalsamfunn.

Samfunnsbyggerne

Det er utrolig hva energi kan gjøre for et samfunn. Arbeidsplasser, skoler, kultur og idrett – levende lokalsamfunn skapt av tilgang på fornybar kraft som har gjort det mulig å bygge industri.

Les mer
a group of people

Ringvirkninger

Betydningen av aluminiums industrien er langt mer enn verdien av produktene vi skaper. Ringvirkninger beskriver verdien av det vi kjøper av andre virksomheter, og verdien av det de igjen kjøper for å levere til oss.

Les mer
Vindkraftparken på Øyfjellet utenfor Mosjøen sikrer forutsigbar krafttilgang for videre vekst i Alcoas virksomhet

Samspill

Det å lage aluminium har alltid vært krevende. Selskapene har gjennom de siste hundre årene bidratt til å forme kunnskaps- og teknologiutvikling nasjonalt og i Norges viktigste industriregioner.

Les mer
a person holding a device

Historier

Sammen med lokalsamfunn skaper vi industrieventyr. Vi lykkes ikke på samme måte alle steder, men med utgangspunkt i det særpreget som fins der vi er. Les mer om det vi har vært med på å få til.

Les mer
a waterfall over rocks
Last ned rapport her